Stierka sun superbiela

   

Vnútorná stierková omietka sa používa na povrchové úpravy interiérov a monolitických objektov. Je určená  k vytváraniu dokonale hladkých ako aj drsných (kvapľových) povrchov,alebo ako podkladová vrstva pod tapety,glejové a latexové nátery.

 

Stierková hmota sa nanáša v dvoch až troch vrstvách podľa potreby a nerovnosti podkladu. Po vytvrdnutí podkladu je vhodné povrch prebrúsiť brúsnym papierom.

 

Pri savých podkladoch a na spevnenie podkladu odporúčame penetrovať penetračným roztokom PENETRA SUN (v pomere 1:2-voda). 

 FARBA:  BALENIE:
 Biela    V plastových recyklovateľných obaloch 2kg, 4kg, 9kg, 15kg a 30kg
 SPOTREBA:    ZÁRUČNÁ DOBA:
 cca 0,8 - 1,8 kg/m2 v jednej vrstve v závislosti od podkladu.     12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale.